TARIEVEN

TWEEDAAGSE LES MILLS PROGRAM TRAINING
De kosten bedragen € 324,00 (excl. btw) p.p.

TWEEDAAGSE LES MILLS ADVANCED TRAINING
De kosten bedragen € 252,00 (excl. btw) p.p.

INHAALDAG LES MILLS PROGRAM TRAINING
De kosten bedragen € 75,- (excl. btw) p.p.

EXTRA DAG LES MILLS PROGRAM TRAINING
De kosten bedragen € 75,- (excl. btw) p.p.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1. DEELNAME

1.1 Program en/of Advanced Training
Iedereen die Les Mills instructeur wil worden kan deelnemen aan een tweedaagse Program Training. Deelname aan een tweedaagse Advanced Training is exclusief voor instructeurs die in het bezit zijn van een internationaal certificaat van het betreffende programma waarvoor ze de training willen volgen.

1.2 Bevestiging
Deelnemer ontvangt na inschrijving een bevestiging per mail met daarin alle praktische informatie zoals datum, locatie en tijd. Tien dagen voor aanvang van de training ontvangt de Deelnemer een mail met het lesmateriaal en de trackverdeling ter voorbereiding op de training.

1.3 Wijzigingen
Les Mills dient tijdig en correct wijzigingen met betrekking tot de Les Mills Program en/of Advanced Training door te geven aan de Deelnemer.

1.4 Annuleren
Deelname aan een Program en/of Advanced Training kan alleen schriftelijk door de contactpersoon van de club worden geannuleerd. Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 11 dagen voor aanvang. Indien een Program en/of Advanced Training binnen 11 dagen voor aanvang wordt geannuleerd, dan is Les Mills genoodzaakt om de kosten van de digitale release kit en/of de lunch in rekening te brengen.

1.5 Verplaatsen
Het verplaatsen van een Program en/of Advanced Training kan alleen schriftelijk door de contactpersoon van de club worden gedaan. Kosteloos verplaatsen kan tot uiterlijk 11 dagen voor aanvang. Indien een Program en/of Advanced Training binnen 11 dagen voor aanvang wordt verplaatst, dan is Les Mills genoodzaakt om de kosten van de digitale release kit en/of de lunch in rekening te brengen.

1.6 Geen afmelding
Wanneer de Deelnemer niet aanwezig is op de Program en/of Advanced Training en voor aanvang van de training niet afgemeld is bij Les Mills (zie artikel 1.4) dan dient de contactpersoon van de club contact op te nemen met Les Mills. Les Mills is niet verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de Deelnemer op de Program en/of Advanced Training.

1.7 Inhaaldag
Indien de Deelnemer niet heeft kunnen deelnemen aan dag 2 van de training, kan deze tijdens de eerstvolgende Program en/of Advanced Training worden ingehaald. De Deelnemer dient deze dag binnen 6 maanden in te halen en de contactpersoon van de club dient hiervoor contact op te nemen met Les Mills.

1.8 Extra dag
Indien de Deelnemer de Program Training niet behaald heeft omdat hij/zij nog niet voldoende alle key elementen beheerst, krijgt de Deelnemer een extra kans om de training alsnog te behalen. De Deelnemer dient een extra dag te volgen, dit is altijd dag 2 van de opleiding. De Deelnemer dient deze extra dag binnen 6 maanden te volgen en de contactpersoon van de club dient hiervoor contact op te nemen met Les Mills.

1.9 AVG/Privacy
Deelnemer gaat bij inschrijving akkoord dat HDD GROUP de ingevulde persoonsgegevens opslaat en gebruikt zoals beschreven in de Privacy Policy (https://hddgroup.com/privacy-policy). HDD GROUP respecteert de privacy van de Deelnemer en houdt zich aan de AVG/GDPR.

Artikel 2. Portretrecht
Deelnemers stemmen ermee in dat Les Mills al het beeldmateriaal zoals video’s, afbeeldingen etc. van de Deelnemers zonder enige vergoeding kan gebruiken voor promotionele doeleinden, zoals aftermovies, social media of marketingmaterialen. Indien Deelnemer hiermee niet akkoord is, gelieve dan contact op te nemen met Les Mills via opleidingen@lesmills.nl.

Artikel 3. Aansprakelijkheid

Deelname geschiedt op eigen risico. Les Mills is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is Les Mills niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan Les Mills toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten, zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

Les Mills aanvaardt geen aansprakelijkheid wanneer de Program en/of Advanced Training door overmacht wordt geannuleerd of moet worden verschoven.

De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij/zij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn of haar overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn/haar deelname aan de Program en/of Advanced Training.

Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator (Les Mills) voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator in het kader van die schade uitkeert.

De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, verklaart dat hij/zij aan deze eis voldoet en dat hij/zij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op de Program en/of Advanced Training.

De Deelnemer vrijwaart Les Mills voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de Program en/of Advanced Training. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

0